ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
21 ธันวาคม 2566

ใยหัวข้อ "ทิศทางและการปรับตัวทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาประเทศไทย ยุคการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการสมานฉันท์ในสังคมไทย ภูมิรัฐศาสตร์ และภาวะเศรษฐกิจโลก : จากประสบการณ์สู่เวทีวิชาการ”

อ่านต่อ »

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
15 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566 สมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 05387 5540 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

อ่านต่อ »

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
9 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ »

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต
8 พฤษภาคม 2566

เข้าร่วมโครงการ

อ่านต่อ »

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด
3 พฤษภาคม 2566

การนำเสนอนโยบายการพัฒนาของผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต 4 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »

ประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
30 พฤษภาคม 2566

อ่านต่อ »

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตและรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45
6 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ »

คลินิกวิจัย
15 พฤศจิกายน 2565

ให้คำปรึกษาก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านต่อ »

โครงการ Green Office
16 สิงหาคม 2565

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

อ่านต่อ »