มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครนักวิชาการโสต

ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1213 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

ใยหัวข้อ "ทิศทางและการปรับตัวทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาประเทศไทย ยุคการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการสมา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ง

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video