รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2566 สมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 05387 5540 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์

https://personnel.mju.ac.th/edoc/news/31438.pdf  

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
https://personnel.mju.ac.th/edoc/forms/24027.doc

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

ใยหัวข้อ "ทิศทางและการปรับตัวทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาประเทศไทย ยุคการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการสมา