โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94226084955?pwd=am0yYXc5WmxzNmZBR3YwN2o4dWFndz09

Meeting ID: 942 2608 4955
Passcode: 219871

จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00น.-16.00น.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ

ใยหัวข้อ "ทิศทางและการปรับตัวทางการเมืองและการบริหารการพัฒนาประเทศไทย ยุคการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการสมา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรับสมัคร "อาจารย์" จำนวน 2 อัตรา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่ง