สำหรับบุคลากร
จำนวนเอกสาร 2 ฉบับ

สำหรับนักศึกษา
จำนวนเอกสาร 5 ฉบับ

Pride of Singhaprai
จำนวนเอกสาร 1 ฉบับ