ประกาศรับสมัครนักวิชาการโสต

ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ งานบริหารและธุรการ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://personnel.mju.ac.th/edoc/news/30999.pdf

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ตำแหน่งอาจารย์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1213 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที

ประกาศผลสอบฯ อาจารย์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์