รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1038 (วุฒิ ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์) ครั้ง ที่ 1 จำนวน 1 อัตรา

ปรับปรุงข้อมูล : 29/11/2562 9:30:42     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 298

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1038 (วุฒิ ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์) ครั้ง ที่ 1  จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิและรายละเอียด ดังนี้ http://personnel.mju.ac.th/edoc/news/7495.pdfดาวนโหลดใบสมัคร ได้ที่ http://personnel.mju.ac.th/search_result.php?show=1  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวล่าสุด