กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2562 12:09:19     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 211

กลุ่มข่าวสาร :

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการร่วมสืบสานประเพณีการถวายเทียนพรรษาให้เยาวชนเห็นความสำคัญของพุทธศาสนา ร่วมสร้างจิตสำนึกอันดีแก่บุคลากรและนักศึกษา

ทั้งนี้ภายหลังจากถวายเทียนพรรษาแล้ว ท่านพระครูกวี กนตวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด ได้บรรยายธรรมะในหัวข้อ "ศีลและจริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น" ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในรายวิชา รป426 จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น  ให้นักศึกษาเข้าใจในหลักคิด หลักธรรม และนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

ข่าวล่าสุด