ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2562 20:21:35     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 212

กลุ่มข่าวสาร :

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

Credit ภาพ: อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ข่าวล่าสุด