มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวแนวคิดใหม่ ชูแนวทาง 6 ด้านเชื่อมโยง “ระบบเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม

“สิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม ส่องฟ้า ฮักษาเมือง”

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมทอดกฐิน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไว

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video