มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

คณะกรรมการวารสาร วิทยาลัยบริหารศาสตร์

เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายวารสารฯTCI

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 1

ให้คำปรึกษาการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชา แก่บุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาว

โดยวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ให้การต้อนรับรองอธิบดีและข้าราชการ กระทรวงแผนงานและการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิป

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

คลินิกวิจัย

ให้คำปรึกษาก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการ Green Office

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video