มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ในหัวข้อ "วิถีการทำงานเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video