มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา


ภาพข่าวกิจกรรม
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เดินหน้าพร้อมเซ็น MOU ร่วมกับปางช้างแม่สา เตรียมนำผลิตภัณฑ์มูลช้าง “คชาภัณฑ์” และปุ๋ยพลังช้าง

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าร่วมงาน งาน บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

Link เข้าร่วมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สูมาลาโทษ

วัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19”

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความรู้ความเข้าใจ “เมื่อชีวิตใกล้ชิด Covid-19”

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video