มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (รหัส 65 / อินทนิล ช่อที่ 87) 2 หลักสูตร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโครงการจรรยาบรรณดี ชีวีเป็นสุข ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานจะอยู่ตลอดไป

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดประชุมบุคลากรของวิทยาลัย ร่วมกับทีมนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นผู้แทนของผ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video