มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค

87 ปีแม่โจ้ : วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

Big Cleaning Day วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนนานาชาติ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการศึกษาภาคฤดูร้อนนานาชาติด้านรัฐศาสตร์และการเมือง : UMY : อินโดนีเซีย

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการโครงการฯ พื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video