มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

ดูทั้งหมด

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะอนุกรรมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

โครงการ Green Office

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video