มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็น ผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของ สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรที่เปิดสอน

ผู้นำด้านการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า
(A LEADER IN ADMINISTRATION FOR A BETTER CHANGE)

สายตรงผู้อำนวยการ

บุคลากร

กล่องเอกสาร

ติดต่อเรา

ปฏิทินกิจกรรม
Calendar

Connect

Social Networks

 

ภาพข่าวกิจกรรม
Events

Voice of SAS Staff

Workshop on Driving SAS forward from the Voice of SAS Staff and Meet the Executives

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์

นำโดย คณบดี ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์

หัวหน้าโครงการวิจัยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
News

คลินิกวิจัย

ให้คำปรึกษาก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการ Green Office

"สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว Green Office" ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา

วิดีโอแนะนำหน่วยงาน
SAS Video